I stedet for at én statsadvokat tar med seg sakspapirer og kappe og reiser fra Molde til Kristiansund, må de fire tiltalte, deres forsvarere, flere vitner og politifolk nå reise fra Kristiansund til Molde når ankebehandlingen av en narkotikasak starter i Frostating lagmannsrett i Molde denne uken.

Det er satt av to uker til rettssaken, og aktørene må enten reise til sammen 14 mil hver dag, eller ta inn på hotell. NTB

— Vi brukte 100.000 kroner for mye i fjor, og fikk en skrape av departementet for underskuddet. Årets budsjett har derfor ikke rom for så mye reising, sier statsadvokat Hoel til avisa Tidens Krav i Kristiansund.

Sjefen for politistasjonen i Kristiansund, Kjell Heggem synes imidlertid det er en ufornuftig løsning å sende folk til Molde for å gjøre en jobb de kunne ha gjort i etasjen under politistasjonen. Frostating lagmannsrett har store nok rettssaler i både Kristiansund og Molde.