Ifølge Dagens Næringsliv vil Statoil kjjøpe rimelige kvoter i Russland når selskapet fra 2008 må dekke alle sine utslipp med kvotekjøp. Til nå har virksomheten på sokkelen blitt avkrevd en CO2-avgift som belaster regnskapet minst like mye som regjeringens forslag om at alle utslipp fra sokkelen skal dekkes gjennom kvotekjøp fra 2008.

Direktør for Statoil New Energy, Øyvind Johansen sier til avisen at Statoil allerede hjelper russerne med å tette gasslekkasjer. Kostnadene ved å lære russerne energiøkonomisering kan i fremtiden dekkes med kjøp av klimakvoter.

– Men det er en tung prosess å overbevise russerne om at energiøkonomisering er lønnsomt. Vår virksomhet er uansett et godt bidrag til miljøet og uansett kan vi selge kvotene videre dersom vi i fremtiden ikke skulle trenge dem, sier Johansen.