– Gassutblåsningen på Snorre A var en alvorlig hendelse og har vært krevende for Statoil. Vi vil lære av de feil som er begått, for å unngå at noe liknende skjer igjen, sier konsernsjef Helge Lund.

Forelegget gjaldt brudd på bestemmelser i petroleumsloven og tilhørende forskrifter.