— Våre verdier og holdninger er løpende under diskusjon og utvikling. Som følge av debatten omkring kjøp av seksuelle tjenester er det naturlig at vi ser nærmere på om det er behov for presiseringer, sier Statoils personaldirektør Kjølv Eivind Egeland. Statoil mener like fullt at de siste dagenes oppmerksomhet rundt sexkjøp på tjenestereiser har tegnet et feil bilde av selskapets holdninger. - Det framgår av selskapets verdigrunnlag at en viser respekt for det enkelte menneske. Kjøp av seksuelle tjenester er klart i konflikt med denne holdningen og er derfor uakseptabelt for Statoil-ansatte på tjenestereiser, sier Egeland. Tirsdag sa selskapets informasjonsdirektør, Kai Nielsen, at Statoil ikke ville detaljstyre de ansattes fritid, ei heller bry seg med eventuelle sexkjøp, når disse er på tjenestereise. LO-sekretær Rita Lekang reagerte på holdningen og sa til LOnytt at det var beklagelig at statsselskapet Statoil, som har så mange øyne på seg, har denne holdningen. Debatten om sexkjøp kom opp etter at regjeringen fredag vedtok å innføre egne etiske retningslinjer for statstjenestemenn for å hindre kjøp og aksept av seksuelle tjenester på tjenestereiser. (NTB)