Også mindre prosjekter kan være interessante.

– Jeg vil ikke utelukke at vi i Russland kan gjøre ting i en helt annen skala enn Stockman. Dere vil ikke se at vi går for de helt små mulighetene. Men i oppbyggingen av kunnskap til å operere i et land, kan det være meningsfylt å starte med noe som ikke er av det aller største, sier konsernsjef i Statoil, Helge Lund til NTB.

Han karakteriserer Stockman-utbyggingen i russisk del av Barentshavet som det største og mest kompliserte prosjektet på verdensbasis i petroleumsbransjen.

I et møte med norsk presse i St. Petersburg lørdag sier Lund at selskapet fortsatt har en «god» dialog med Gazprom om mulighetene til å komme med på Stockman. Under Verdens økonomiske forum i St. Petersburg har han hatt møter med Dmitrij Medvedev som både er styreleder i den russiske gasskjempen Gazprom og første visestatsminister i Russland.

God partner

– Det er for tidlig å konkludere den ene eller andre veien. Men vi mener fortsatt at Statoil og Hydro kan være en god partner for russerne, spesielt med den erfaring vi har på komplekse offshoreinstallasjoner, sier Lund.

– Vårt syn er at de løsningene og teknologien som er brukt både på Ormen Lange og på Snøhvit vil passe meget godt til utviklingsløsningen på Stockman, framholder han.

Eierskap

I oktober i fjor sa russerne nei til utenlandsk eierskap på Stockman. I ettertid har russerne kommet med en rekke invitter til internasjonale selskaper om å være med som leverandører av teknologi og tjenester i prosjektet. Men uten eierskap er det ingen tradisjonelle oljeselskap som biter på.

Helge Lund aviser å kommentere om det i samtalene eksisterer andre modeller enn tradisjonelt eierskap.

– Det er et godt spørsmål. Jeg skal gi deg et dårlig svar. Jeg kan ikke kommentere på det konkrete i dialogen med Gazprom. Det får vi komme tilbake til hvis vi eventuelt kommer fram, sier Lund til NTB.

Landbasert

Han vektlegger sterkt at selskapet har en bred tilnærming på sin strategiske satsing i Russland. Statoil ser både på letemuligheter og muligheter for forretningsutvikling.

– Vi er primært fokusert på ulike offshoremuligheter. Men jeg vil heller ikke utelukke at vi kan engasjere oss i landbaserte muligheter, sier Lund og viser til en nylig inngått intensjonsavtale med oljeselskapsdelen i Gazprom.