Torsdag ettermiddag meldte Petroleumstilsynet at driften på Shells Draugen-plattform og Statoils Snorre A måtte stanse fordi sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt.

Tirsdag ble det funnet alvorlige mangler på livbåtene. Statoil og Shell har søkt om å få dispensasjon til å fortsette produksjonen med minimumsbemanning på plattformene. Søknadene er avslått, men til tross for avslaget gjorde Statoil og Shell det klart at de ikke akter å stenge produksjonen på plattformene, skriver Stavanger Aftenblad.

Begrunnelsen for avslaget er at de aktuelle plattformene ikke har alternative evakueringsmetoder.

Operatørene og Petroleumstilsynet skal møtes fredag morgen for å diskutere situasjonen.

USIKKERT: - For dårlig sikkerhet, mener Petoleumstilsynet. Likevel fortsetter produksjonen på Snorre A. FOTO: SCANPIX