Utenriksminister Thorbjørn Jagland mener EU-kommisjonen burde ha latt være å reagere overfor Hydro, Statoil og de andre selskapene fordi det er bestemt at Gassforhandlingsutvalget (GFU) skal legges ned.

Brøt konkurranseregler — Dette har vært en nasjonal politikk som vi har begrunnet godt i den situasjonen som har vært til nå. Nå er situasjonen endret og da har vi også endret energipolitikk, sier Jagland til NTB.

EU mener Statoil, Hydro og en rekke andre selskaper brøt EU/EØS- konkurranseregler da de var involvert i GFU, noe de var pålagt av norske myndigheter. Det formelle klageskrivet, et "Statement of Objections" (SO), er første skritt på veien mot en rettslig prosess. 22 selskaper med virksomhet på norsk sokkel fikk klagebrev onsdag.

Hvis EU vinner fram, risikerer Statoil en bot på inntil 23 milliarder kroner, mens tilsvarende tall for Hydro er 15 milliarder kroner.

— Dette er et første skritt på veien. Det er veldig langt fram, sier informasjonssjef Sissel Edvardsen i Olje- og energidepartementet.

Omstridt ordning - Hvis det blir rettslig behandling, vil saksbehandlingen fortsette i mange år fremover. Vi er helt uenige i grunnlaget for denne SO, og vi skal forfølge denne saken, sier informasjonsdirektør i Norsk Hydro, Tor Steinum.

Norsk gass er blitt solgt gjennom GFU siden midten av 1980-tallet. Totalt har GFU formidlet gass for rundt 400 milliarder kroner. EU mener dette samordnede salget av norsk gass er et ulovlig prissamarbeid. GFU ble midlertidig avviklet 1.juni, da Ap-regjeringen måtte bøye av for EUs krav om å avskaffe ordningen. Sannsynligvis vil Stortinget avvikle GFU i sin helhet i løpet av høsten.

Statoil og Hydro var pålagt av norske myndigheter å være med i GFU, og har vært faste medlemmer siden midten av 1980-årene.

Tvunget samarbeid - Et viktig element i gassalg-ordningen har vært å få til maksimal utnyttelse av anleggene på norsk sokkel og følgelig best mulig forsyning til kundene, sier informasjonsdirektør i Statoil, John Ove Lindøe.

— Vi avviser klageskrivet som er kommet fra EU. I den grad det er en konflikt, så ligger den mellom EU og norske myndigheter. Statoil har solgt gass innenfor et system som er pålagt selskapet av norske myndigheter, mener Lindøe.

Olje- og energidepartementet understreker at staten har ansvaret for forvaltning av petroleumsressursene.

— Det overordnede ansvaret for ressursforvaltningen tilligger nasjonalstaten. Vi bestrider at klagen er sendt til oljeselskapene, og ikke til staten, sier Edvardsen.

Uheldig tidspunkt Selskapene har fått tre måneder til å svare på klagebrevet. Tilsvaret skal behandles av EU-kommisjonen. Hvis partene ikke blir enige, kan det ende i rettslig behandling. En endelig dom ligger flere år fram i tid.

For Statoil kommer klageskriften på et ubeleilig tidspunkt. Tegningsfrist for Statoil-aksjen går ut fredag.

— Vil denne klagen ha noen innvirkning på Statoils børsnotering?

— Konflikten med EU er omtalt i vårt børsprospekt, vi har gjort nøye rede for den. De som kjøper Statoil-aksjen har visst om denne konflikten lenge, mener Lindøe.

Kunngjøringen onsdag hadde ingen negativ innvirkning på Hydro-aksjen. NTB