Det skal være snakk om investeringer på mellom 30 og 50 milliarder kroner og flere tusen arbeidsplasser. Det landbaserte mottaksanlegget vil bli på størrelse med Snøhvit på Melkøya utenfor Hammerfest.

Ordfører Viggo Johansen i Bø kommune i Vesterålen ønsker oljevirksomheten velkommen og tror det er bred støtte i befolkningen for ny næringsvirksomhet. Han frykter ikke at fiskeressursene skal bli ødelagt.

Men det er langt fram til eventuell produksjonsstart, trolig minst 15 år. Regjeringen skal før påske legge fram den bebudede forvaltningsplanen for nordområdene, en overordnet strategi for vern og utvinning fra Lofoten og nordover langs kysten og ut i Barentshavet.

Lofoten og Vesterålen er svært sårbare områder, og det er lite sannsynlig at de blir åpnet på de nærmeste årene.