Gullfaks C har vært stengt siden torsdag i forrige uke da trykket ble ustabilt i en av brønnene. Boreslammet pumpes inn i brønnen for å hindre ukontrollert utblåsing.

Pressetalsmann Gisle Johanson i Statoil vil overfor Stavanger Aftenblad ikke opplyse hvor mye boreslam Statoil hittil har brukt for å stabilisere trykket.

— Det ønsker jeg ikke å gi noen detaljert informasjon om, men vi har god og nødvendig tilgang til boreslam, sier Johanson.

Direktoratet informert

Statoil har heller ikke detaljer om hva som har skjedd med boreslammet som pumpes ned i brønnen.

— Det er blant forholdene vi ikke har full oversikt over, sier Johanson.

Det må søkes om utslippstillatelse via Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) for planlagte utslipp av borevæske i norske farvann.

— Vi er informert om metodene Statoil bruker for å få kontroll over brønnen, sier pressetalskvinne Inger Anda i Petroleumstilsynet (Ptil).

Borestrengen sitter fast

Hun overlater til Statoil å kommentere detaljer i operasjonen som pågår.

Ptil vil imidlertid be om en grundig evaluering av hendelsen når situasjonen er under kontroll.

Det vil ta flere dager å få på plass en sementplugg som skal gjenopprette normalt trykk i brønnen.

Ifølge Stavanger Aftenblad sitter borestrengen fast i kalksteinen på havbunnen, men Johanson vil ikke svare på dette.