Statoil er operatør på fem felt på Haltenbanken, og får nå flengende kritikk fra Klima — og forurensningsdirektoratet (Klif) for en rekke brudd på regelverket som gjelder dokumentasjon av oljevernberedskap og oppfølging i Norskehavet, skriver Aftenposten.no.

Rydde opp

Lovbruddene omfatter alt fra tiden det kan ta før utslipp oppdages, reaksjonstiden før oljeoppsamling kan settes i verk, og manglende dokumentasjon på tilstrekkelig og riktig utstyr som skal settes inn mot utslipp av ulik alvorlighetsgrad. Statoil kan ikke dokumentere at beredskapen på Haltenbanken er basert på oppdaterte krav, analyser og planer.

Direktoratet påpeker lovbruddene for områdeberedskapen i et brev til Statoil, der selskapet får en to ukers frist til å lage en plan for å rydde opp.

Miljørisiko

Avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klif mener at kontrollen av Statoils beredskap på Haltenbanken viser noen av de verste bruddene som er avdekket ved tilsyn, dersom man ser bort fra hendelser som har ført til faktiske utslipp.

— Jeg er ikke kjent med tilsyn på norsk sokkel som har avdekket flere lovbrudd, sier han.

Statoil uenig

Statoils pressetalsmann Ola Anders Skauby sier at man er uenig i at det foreligger alvorlige brudd på kravene til beredskap mot akutt forurensning på Haltenbanken.

— Vi mener at beredskapen er minst like robust i dag som da den ble etablert, men erkjenner at det har tatt for lang tid med oppdatering av planene, sier han.