I en pressemelding opplyser Statoil at den midlertidige produksjonsstansen skyldes sikkerhetshensyn knyttet til boringen av nye brønner.

På Kvitebjørn er den daglige produksjonen av gass og kondensat tilsvarende 190.000 fat oljeekvivalenter. Olje blir ikke produsert på feltet som ligger i samme område av Nordsjøen som Troll og Gullfaks.

Produksjonsstansen betyr at Statoils produksjonsmål for inneværende år ikke vil bli oppnådd, heter det i pressemeldingen. Gasskundene i Europa vil imidlertid ikke bli rammet fordi gassen fra Kvitebjørn går i samme rørsystem som gassen fra flere andre felt.

Det er Statoil, Petoro og Hydro som står for rundt 90 prosent av produksjonen på Kvitebjørn-lisensen.