JAN I. ELIASSEN

To av skipene bygges ved norske verft og koster til sammen 525 millioner kroner. Det tredje skipet er allerede i drift. Også det er norskbygd., ved Th. Hellesøy Skipsbyggeri i Kvinnherad.

Avtalene er inngått med følgende: Bømlorederiet Eidesvik Shipping AS leier bort et skip til bruk under boring på Snøhvit-feltet. Skipet skal ifølge informasjonssjef Harald Schjelderup hos Statoil i Bergen benyttes i forsyningstjeneste og innen standby— og nødslepetjeneste knyttet til boreplattformen som borer på Snøhvit. Avtalen er verdt 315 millioner kroner. Skipet koster 290 millioner og bygges ved Aker Langstein AS i Tomrefjord og blir på 5500 dødvekttonn og får 11000 hestekrefter i maskinrommet.

Det andre skipet bygges ved Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk for Solstad Shipping i Skudeneshavn. Det får også 11000 hester i maskinrommet, men blir på hele 7000 dødvekttonn. Det skal benyttes av Statoil på en leieavtale til en verdi av 300 millioner kroner i fem år, med opsjoner to ganger ett år.

Skipet skal fortrinnsvis benyttes til frakt av rør i sommerhalvåret og som forsyningsskip til plattformene på sokkelen.

Sektorleder Terje Breivik i Statoil peker på at skipene skal bemannes med norske sjøfolk. Det blir også norske opplæringsstillinger om bord, og skipene får mye norsk utstyr. Det legges også opp til nye miljøløsninger som reduserer utslipp.

Det tredje skipet som leies inn tilhører Olympic Shipping AS i Fosnavåg. Det er bygget i 1998 og er på 3580 dødvekttonn. Kontrakten har en verdi på 68 millioner kroner. Skipet skal benyttes til ankerhåndtering, standby- og supplytjenester knyttet til boreplattform under boring på Snøhvit.