• Vi er skuffet, men ikke deppa, sier Statoil-sjef Olav Fjell til NTB i en kommentar til mandagens sentralstyrevedtak i Arbeiderpartiet.

Fjell sier at det viktigste for oljeselskapet er å få avklart SDØE-spørsmålet. — Deretter kan Statoil delprivatiseres. Det siste er viktig fordi vi ønsker å utvikle samarbeidsavtaler og bygge allianser med andre selskap. Da er det enklest hvis vi har aksjer å bytte med, sier Fjell. Statoil-sjefen innser imidlertid at det ikke er realistisk at statsoljeselskapet skal få alt. Han er også åpen for at deler av SDØE ikke kommersialiseres i første omgang, men fortsetter som i dag. I så fall må Statoil skrive en ny avtale om ivaretakelse av statens interesser. Statoil-sjefen sier skuffelsen over enda en utsettelse ikke vil hindre selskapet i det strategiske arbeidet hele organisasjonen nå er involvert i. NTB