— Etter en total vurdering har vi kommet til at et forlik er det beste for selskapet. Vi erkjenner at vi i 2002 og 2003 betalte bestikkelser til iranske tjenestemenn og tar ansvar for disse handlingene, sier konsernsjef Helge Lund.

Han vil ikke overfor NTB spekulere i hva boten ville blitt ved en fellende dom i en amerikansk rettssal

Rammet tungt

— Det er ingen tvil om at saken rammet Statoil tungt i 2003, men siden den gang har vi hatt et omfattende arbeid for å styrke det etiske regelverket, understreker Lund.

Ifølge avtalen må Statoil overholde bestemmelser fastsatt av amerikanske myndigheter i tre år før saken legges død.

— Nå er det opp til oss selv om vi kan avslutte saken om tre år. Det er ingen til om at det har vært en uheldig sak, men vi har fått ros av amerikanske myndigheter for måten vi har håndtert den på, sier han.

Lund tror ikke den har vært med på å skape et negativt bilde av Statoil i USA eller i andre land.

Innrømmer bestikkelser

Statoil innrømmer å ha betalt bestikkelser til en iransk tjenestemann for å sikre en kontrakt for utbygging av det iranske gassfeltet South Pars.

Korrupsjonsskandalen førte til at Statoils konsernsjef Olav Fjell måtte gå i september 2003.

I forliket med det amerikanske Kredittilsynet, justisdepartementet og påtalemyndigheten aksepterer Statoil en bot på 70 millioner kroner for overtredelse av amerikansk korrupsjonslovgivning.