YS-forbundet PRIFO (Privatansattes fellesorganisasjon) har streiket siden torsdag 29. august ved Esso Slagen i Tønsberg og Borealis i Bamble. Hvis ikke konflikten blir løst innen midnatt mandag, går 45 ansatte ved kaianlegget på Statoil Mongstad ut i streik. Det betyr at skipstrafikken til og fra Mongstad stopper opp tirsdag, og at virksomheten ved raffineriet etter hvert stanser.

— Streiken vil ikke skape umiddelbare problemer for tilførselen av drivstoff og fyringsolje. Men vi håper selvsagt at det ikke blir noen streik, sier informasjonssjef Else Kathrine Nesmoen i Statoil til NTB.

Jevnlig kontakt

Deler av forhandlingsutvalget i PRIFO var samlet i Stavanger søndag kveld, ifølge forhandlingssjef Kjetil Edvardsen. De diskuterte hvordan de skal gjennomføre opptrappingen. Motpart er Oljeindustriens Landsforening.

— Jeg har kontakt med forhandlingsdirektør Jan Hodneland i OLF jevnlig. Vi søker kontinuerlig etter løsninger, men de har ennå ikke gitt oss tilbakemelding på det vi har bedt om etter ti dagers streik, bortsett fra å si nei, sier Edvardsen.

Helt uten håp om løsning er han ikke:

— Vi streiker videre om det er nødvendig. Det er alt jeg kan si, sier Edvardsen, og understreker at forhandlingsledelsen har sterk støtte blant medlemmene.

— Vi kan ikke komme tilbake med knapper og glansbilder, sier han.

Forhandlingsrett

Striden mellom PRIFO og OLF dreier seg blant annet om forhandlingsretten. OLF har tilbudt PRIFO samme avtale som LO-tilknyttede NOPEF, og legger vekt på at det skal være like lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i samme bedrift, uavhengig av organisasjonstilknytning. PRIFO har krevd mer, ifølge OLF.

PRIFO sier streiken skyldes at det ikke har vært ført reelle forhandlinger mellom organisasjonen og OLF, og at OLF ikke vil utvide eksisterende tariffavtaler for YS-medlemmer.

(NTB)