Områdedirektør Torstein Hole i Statoil Vest sier selskapet tar statsadvokatens avgjørelse til etterretning. Selskapet vil bruke tid på å sette seg inn i premissene for forelegget, men Hole fastslår at det er gjennomført betydelige forbedringsarbeider etter oljeutslippet på Statfjord A.

Det var under lasting av olje fra Statfjord A til bøyelasteskipet Navion Britannia den 12. desember 2007 uhellet skjedde. Et brudd i lasteslangen førte til at 4.400 kubikkmeter olje lekket ut i sjøen.

Utslippet er det største noensinne på norsk sokkel dersom man ikke regner med utblåsingen på Bravo i 1977.

Tok selvkritikk

Politiet i Rogaland etterforsket saken lenge, men i oktober i år var man ferdig og foreslo da bare reaksjoner overfor operatøren på Statfjord A som er Statoil. Politiet har ennå ikke avsluttet behandlingen av en mulig reaksjon overfor rederiet Teekay som eier bøyelasteskipet Navion Britannia.

Statoil selv tok selvkritikk for hendelsen og gjennomførte en omfattende gransking av egne rutiner. Nå opplyser direktør Hole at vedlikeholdsprogrammet er styrket og det er innført sikrere rutiner for bøyelasting.

Statoil har i samarbeid med rederiene gjennomført en omfattende oppgradering på 20 bøyelasteskip under kontrakt med Statoil på norsk sokkel.

— De siste 30 årene er det gjennomført over 20.000 bøyelastinger på norsk sokkel. 7.000 av operasjonene har foregått på Statfjord-feltet. Tiltakene som nå er gjennomført har økt robustheten og tryggheten i lasteoperasjonene ytterligere, sier Hole.

Ikke streng nok

Selv om boten er rekordstor i norsk miljøhistorie er den etter Bellonas mening ikke streng nok.

— Utslippet på Statfjord er svært alvorlig. Granskingen avdekket svakheter både av teknisk og organisatorisk art, sier Frederic Hauge. Han mener boten er for liten til å virke preventivt mot sikkerhetsslurv i petroleumsnæringen.

En tilsvarende hendelse på Gullfaks i 2004 ble ikke fulgt godt nok opp etter Bellonas mening.

Rederiet Teekay har ikke fått sin sak avgjort ennå. Politiet i Rogaland etterforsker ansvarsforholdene på Navion Britannia sammen med en lignende hendelse på Draugen i januar 2008 da et annet av rederiets skip, Navion Scandia, var innblandet.

Politiet vil sende begge disse sakene til påtalemyndigheten på nyåret.