– Vi håper funnet på Trost kan være kommersielt drivverdig, sier Statoils letedirektør for norsk sokkel, Tim Dodson.

Trost ligger en kilometer vest for Nornefeltet i Norskehavet. Den aktuelle brønnen ble boret ned til 3.243 meter under havoverflaten.

Ifølge Oljedirektoratet (OD) var målet med brønnen å undersøke potensialet for olje og gass i sandstein. Brønnen er permanent plugget og forlatt, men påvisningene vil det bli arbeidet videre med.