Ledningen som planlegges vil gå gjennom kommunene Klæbu, Melhus, Trondheim, Skaun, Orkdal og Meldal i Sør-Trøndelag og Rindal, Surnadal og Sunndal i Møre og Romsdal. Den vil bli vel 130 km lang, og skal drives med en spenning på 300 kilovolt.

Økt forbruk Det er særlig Norsk Hydros planer om fornyelse og utvidelse av sitt aluminiumsverk på Sunndalsøra som gir behov for en ny kraftledning. Men flere har planer om økt produksjon og forbruk av kraft i regionen. Planlagte gasskraftverk i Skogn og på Tjeldbergodden vil øke behovet for en ny ledning, skriver Statnett i en pressemelding.

For å lette byggingen av ledningen anbefaler Statnett å rive en 40 km lang eksisterende ledning mellom Trondheim og Orkdal. De totale kostnadene til ledningen vil være i overkant av 500 millioner kroner.

Meldingen om byggeplanene sendes nå kommuner og andre berørte parter, slik at alle som ønsker det kan få innsyn i saken. I tillegg legges dokumentene ut på internettsidene til Statnett.

På plass i 2006 Konsesjonssøknad for ledningen vil etter planen bli sendt vinteren 2001/2002, og ledningen vil kunne være på plass i 2006, opplyser Statnett

Statnett er et statlig selskap som ikke eier kraftverk, men som distribuerer kraft over hele landet. Selskapet administrer også handelsplassen for elektrisk kraft, Nord Pool ASA

NTB