Forslaget om privat utleie av arbeidskraft, en form for statlig

"Manpower", er en del av et kompromiss mellom Arbeiderpartiet og

sentrumspartiene som ble inngått før jul, altså i Bondevik-regjeringens tid.

Partiene var enige om at det skal etableres et landsdekkende offentlig vikarbyrå før privat arbeidsformidling tillates. Verken private eller offentlige arbeidsformidlere skal kunne ta betalt av arbeidssøkere.

De nye reglene for arbeidsutleie og arbeidsformidling kan tre i kraft fra 1. januar 2001.

NTB