Kommunal Rapport skriver at forskere ved NTNU i Trondheim har utredet fire modeller for framtidig finansiering, og at en av disse modellene er full statlig overtakelse. De andre modellene går ut på mer eller mindre kommunalt ansvar.

Statsråden vil ikke si noe om hva hun selv mener er den beste modellen, men mener ifølge Kommunal Rapport at statlig overtakelse ikke er noen umulig konklusjon.

Vurderingene ble nylig lagt fram på et møte i departementet av forsker Lars Erik Borge ved NTNU. Hans konklusjon var at statlig drift vil gi jevnere standard, men en langt dyrere grunnskole. (NTB)