— Vi er skremt over sommerens høye ulykkestall. Noe må gjøres, og da er det like godt å starte med oss selv, sier informasjonssjef Norman Kjærvik i Statkraft til Bergens Tidende.

I første omgang er det firmaets ansatte i Telemark og Buskerud som skal kurses. Hvis erfaringene derfra blir gode, vil Statkraft sette alle sine sjåfører i hele landet på skolebenken.

— Betyr dette at Statkraft er bekymret over nivået på firmaets sjåfører?

— Nei, men vi ønsker å ta trafikksikkerhet på alvor. Dette tiltaket er verdt alt det koster hvis det er nok til å forhindre én eneste dødsulykke, sier Kjærvik.

Samarbeidet med Trygg Trafikk går inn i Statskrafts arbeid for helse, miljø og sikkerhet i bedriften (HMS). Også Troms fylkeskommune og Bærum kommune har startet liknende prosjekter.

— Målet er å gi de ansatte en grunnleggende innføring i vegtrafikkloven, samt å gå gjennom de mest typiske uhellene sjåførene har hatt, sier direktør Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk.

— Hvor mye må bedriftene ut med for dette oppfriskningskurset?

— Det er ikke helt klart ennå, men det er ikke snakk om veldig store summer, sier Ellevset.