— Hendelsen på Statfjord A i slutten av mai hadde potensial til å forårsake alvorlig skade på personell og plattformen. Granskingen viser nødvendigheten av å fortsette arbeidet med å styrke kvalitet og presisjon i planlegging og utførelse samt etterlevelse av regelverk og styringssystem, sier konserndirektør Tore Torvund.

Les også: Her er utslippet

Ifølge granskingen kunne lekkasjen ha forårsaket eksplosjon og skade på skaftet, men at det ikke er trolig at skaftet ville mistet sin bæreevne.

I livsfare

Ulykken skjedde da en intern lekkasje i understellet på plattformen førte til gassoppbygging inne i skaftet og utslipp av oljeholdig vann.

I arbeidet med å stanse lekkasjen ble det pumpet ut 50-70 kubikkmeter olje ut i sjøen.

Ingen personer kom til skade under hendelsen, men to personer ble lettere eksponert for hydrokarbongass i skaftet.

Petroleumstilsynet ser svært alvorlig på hendelsen.

— Hendelsen kunne tatt flere liv, fastslår pressetalskvinne Inger Anda overfor TV 2.

Granskingsrapporten ble onsdag overlevert til Petroleumstilsynet.

- Lærer ikke

Granskingen mener at hovedårsaken til hendelsen er mangelfull vurdering av risiko for lekkasje og tiltak for å begrense lekkasjemengde, samt at uklare roller mellom ulike aktørene ikke ga tilstrekkelig kvalitet og oppfølging i utviklingen av verktøyet som ble brukt da lekkasjen oppsto.

Det er også påvist brudd på StatoilHydros prosedyrer for inngrep i prosessanlegg, som sikker jobbanalyse og arbeidstillatelser.

— Gang på gang beviser StatoilHydro at de ikke har kontroll, og at oljevirksomhet er risikofylt. Dette er andre gang på ett år at Statfjord A står for oljeutslipp, og nok en gang avdekker granskningsrapporten svikt i rutinene og manglende risikoforståelse, sier Ingeborg Gjærum, leder i Natur og Ungdom.

— Dette viser nok at StatoilHydro ikke kan få tilgang på sårbare områder, verken i Norskehavet eller i Barentshavet, sier Gjærum.