Det er mulig at direktivet kan brukes mot det britiske atomgjenvinningsanlegget Sellafield ý enten mot selskapet (som den britiske staten eier) eller mot Storbritannia som stat.

Det nye direktivet skal etter planen presenteres i neste måned. Ifølge Financial Times, som omtalte saken tirsdag, vil forslaget bli så kontroversielt at EUs miljøkommisær Margot Wallström får sin fulle hyre med å få det vedtatt.

Prinsippet om at «forurenseren betaler» har lenge ligget i bunn for miljølovgivningen i Norge og enkelte EU-stater. Det nye er at prinsippet, hvis Kommisjonen får viljen sin, blir gjeldende lov i hele EØS-området — det vil si i EU og EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Algeoppblomstring

Helt nytt er et forslag om at stater skal gjøres ansvarlige for å finansiere opprydding etter miljøødeleggelser i tilfeller der det ikke er mulig å stille bestemte selskap til ansvar.

Hvis utflod av nitrater fra tyske elver fører til algeoppblomstring i Skagerak, vil det være vanskelig å stille bestemte selskap til ansvar. I et slikt tilfelle vil Norge trolig kunne bruke det nye direktivet til å trekke den tyske stat økonomisk til ansvar for kostnader knyttet til algeoppblomstringen.

Jubler

Både Næringslivets Hovedorganisasjon og Naturvernforbundet ønsker EU-Kommisjonens varslede forslag velkommen.

— Dette er nytt for oss, men høyst interessant. Forslaget kan få store konsekvenser for europeisk miljøpolitikk, sier fagsjef Bjørn Sveen i NHOs miljøavdeling til Bergens Tidende.

Naturvernforbundets leder, Erik Solheim, sier dette:

— Jeg har ikke annet enn halleluja å si.

En av begrensningene den europeiske tungindustrien skal ha oppnådd, er at det nye direktivet ikke får tilbakevirkende kraft.