Vegvesenets nye datasystem for å registrere førerkort og kjøretøy skulle ta tre år å ferdigstille, og koste 786 millioner kroner.

Siste anslag viser at systemet ikke vil stå ferdig før i 2017 — mer enn ett år forsinket - og ser ut til å få en prislapp på 1,1 milliarder kroner

— Allerede fra starten av undervurderte Vegvesenet kompleksiteten i prosjektet, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Hun leder arbeidet med det såkalte Autosys- systemet.

— Kravspesifikasjonene til leverandørene av systemet var for lite detaljerte fra Vegvesenets side.

Ble stanset

Forklaringslisten på hvorfor Statens vegvesens datasystem er blitt flere hundre millioner kroner dyrere er lang:

  • Mer komplekst enn antatt.
  • Mer arbeid med de forskjellige løsningene enn forutsatt.
  • Behovene endret seg underveis.
  • Nye EU-direktiv måtte innføres. Dagens Vegvesen-prosjekt er allerede blitt stanset én gang. Da prosjektet, som den gang het Au2sys, kom i gang i 2003 skulle det koste 250 millioner kroner.

Etter hvert som ambisjonene steg, økte kostnadsrammen til 400 millioner kroner våren 2006. Samme sommer var anslaget blitt 600 millioner kroner. Da sa Vegdirektoratet stopp.

DYR LÆRING: Kostnadssprekk, store forsinkelser og flere titall millioner kroner ut vinduet. Det er resultatet etter at Statens vegvesen har prøvd å få nytt datasystem.
ELIAS DAHLEN

Statens vegvesen er ikke den eneste offentlige etaten som har støtt på store problemer med nye datasystemer. Det er heller ikke den eneste etaten som har måtte stoppe et stort IKT-prosjekt.

Det mest kjente eksemplet er Tress-90 i trygdeetaten. Systemet kostet staten nærmere en halv milliard kroner, før det ble stanset og til slutt skrinlagt på 1990-tallet.

I etterkant måtte ansvarlig statsråd Hill-Marta Solberg (Ap) møte i åpen høring i Stortinget, og forklare hvorfor systemet ble så kostbart og aldri tatt i bruk.

Har ingen oversikt

Erfaringen med tidligere kostnads­sprekker har fått dagens storting til å interessere seg spesielt for dataprosjektene i det offentlige.

Stortinget har nylig bedt regjeringen om en oversikt over de ti største data­prosjektene i både staten og kommunene. Regjeringens svar er at det ikke finnes en slik oversikt. Men BTs gjennomgang av statsbudsjettet viser at flere etater vil bruke milliarder på datainvesteringer de neste årene:

Politiet må fornye sine foreldede og utdaterte systemer. Samlet kostnad er 2,4 milliarder kroner. Prosjektet har vært under arbeid i flere år, men er ennå ikke tilstrekkelig kvalitetssikret.

Nav står foran en formidabel fornyelse av datasystemene sine. Prosjektet har høy risiko, både når det gjelder tid og kostnader, noe Finansdepartementet legger vekt på i sin omtale av prosjektet i statsbudsjettet.

Første del av prosjektet har allerede opplevd overskridelser. Det bekrefter Nav-direktør Erik Oftedal overfor BT. 3,3 milliarder skal brukes på prosjektet som skal være ferdig i 2018.

Startet opp igjen

For Vegvesenet var ikke stansen av Au2sys i 2006 endelig. Prosjektet ble satt i gang igjen året etter. Da var kostnads­rammen økt til 786 millioner kroner.

På spørsmål fra BT opplyser Veg­direktoratet at de kun brukte opp mot 70 prosent av det arbeidet som ble gjort i Au2sys. Det betyr at titalls millioner kroner som var brukt før det første prosjektet ble stanset, er kastet bort.

Den nye rammen som ble satt i 2007 er for lengst sprengt. Siste anslag viser altså at kostnaden for nye Autosys nå er på 1,1 milliarder kroner. I etterkant av de nye overskridelsene er prosjektleder for Autosys blitt byttet ut.

Statens vegvesen er også i konflikt med leverandøren av systemet, Steria.

Dokumenter BT har fått innsyn i viser at Vegvesenet har krevd dagbøter på grunn av mangelfull leveranse.

— Vi har krevd dagbøter fra dem i størrelsesordenen én million, sier Dreyer, og legger til:

— Men vi er ikke i den situasjonen i dag.

Steria bekrefter at «det var en situasjon i oppstarten av prosjektet».

- Mye dyr læring

— Våre tilbakemeldinger fra kunden nå er at ting går som det skal, sier markedsdirektør Anders Lindgren i Steria.

- Hvordan kunne man undervurdere prosjektet på nytt da en startet opp igjen?

— Det kan man stille spørsmål ved, svarer prosjekteier Dreyer i Vegvesenet.

- Dere hadde allerede lagt Au2sys i skuffen. Hva tenker du om at dere ikke kunne bruke alt det arbeidet i denne runden?

— Det er positivt at alt arbeidet som ble gjort i starten ikke gikk tapt. Vi har kunnet gjenbruke både teknologi og funksjonalitet, og har lagt vekt på å gjenbruke det vi kan for ikke å påføre det nye prosjektet dobbeltarbeid. Vi legger likevel ikke skjul på at vi har slitt med å detaljspesifisere godt nok i begge prosjektene. Men det er samtidig mye læring i disse prosessene.

- Det er en dyr læring?

— Dyr læring, ja, det kan du godt si.