Det sier finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til NRK.

Generalsekretær Sven Mollekleiv i Røde Kors er svært glad for at staten er villig til å kompensere for tapet. Han sier Røde Kors får 13 millioner kroner i økte utgifter som følge av momsreformen.

Hjelpeorganisasjonene skal mandag demonstrere mot momsreformen. De krever nullsats på organisasjonenes ikke-kommersielle inntekter, og at de blir fritatt for all inngående moms.

NTB