Kulturdepartementet har bestemt at Norsk Tippings monopol på drift av spilleautomater som skulle vært innført 1. april i år, vil bli utsatt i påvente av at EFTA-domstolen har behandlet saken. En avgjørelse er ventet i løpet av første halvår 2007.

Som et midlertidig tiltak foreslår regjeringen å innføre forbud mot bruk av sedler på automatene.

— Et forbud mot bruk av sedler kan vedtas straks og vil kunne begrense spilleavhengighet. Dette er det mest effektive tiltak på kort sikt så lenge ESAs behandling av saken stanser en mer langsiktig permanent løsning, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

KUN MYNTER: Det skal bli vanskeligere å spille seg fra gård og grunn på spilleautomater. (Illustrasjonsfoto)
FRODE PEDERSEN, AFTENPOSTEN