Høyesterettsdommen er i samsvar med EFTA-domstolens avgjørelse. EFTA-domstolen uttalte i vår at det norske monopolet på pengespill er ikke i strid med EØS-avtalen så lenge det er ment å bekjempe spilleavhengighet.

Med høyesterettsdommen tirsdag settes punktum for saken etter en lang runde i rettssystemet som startet da Norsk Lotteri og Automatbransjeforbund (NOAF) i august 2003 reiste søksmål mot staten for å prøve lovligheten av Norsk Tippings monopol på drift av spilleautomater.

Saksøkerne tapte saken i Borgarting lagmannsrett, og anket til Høyesterett.