Staten la fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene lørdag, ett døgn etter at det opprinnelig skulle presenteres. Ifølge Nationen var intern uenighet i regjeringen årsaken til forsinkelsen.

Landbruksorganisasjonenes krav er på 2,1 milliarder kroner, 1,6 milliarder kroner over statsbudsjettet samt en prisøkning på 500 millioner kroner.

Staten legger i sitt tilbud opp til økte budsjettoverføringer på 300 millioner kroner, en økning i prisene verdt 390 millioner samt en utbetaling av 173 millioner kroner i innsparte midler.

– Statens åpningstilbud ligger over avtalen som ble inngått i fjor. I tilbudet ligger innsparte engangsmidler fra 2007 på 173 millioner kroner. Men i motsetning til tidligere, blir disse pengene disponert utenfor rammen og utbetalt til bonden allerede på ettersommeren, sier statens forhandlingsleder, Per Harald Grue.