Tilbudet betyr en inntektsøkning per årsverk på om lag 10.000 kroner mens bondeorganisasjonene for vel ei uke siden la fram et samlet krav om økning på 1.720 millioner kroner, eller 21.400 kroner per årsverk.

Stor avstand

Som i så mange tidligere jordbruksoppgjør er avstanden mellom partene stor. Men statens forhandlingsleder, departementsråd Per Harald Grue, betegner statens tilbud som meget godt.

– Det er mange år siden jeg som forhandlingsleder har lagt fram et så høyt tilbud i forhold til bøndenes krav, sier Grue.

Lederen i Norsk Bonde— og småbrukarlag, Anne Osland, sier at statens tilbud bare vil dekke bøndenes kostnadsøkning. Hun karakteriserer statens tilbud som et forsøk på å drive skadebegrensning. For at bøndene skal få en inntektsøkning med dette tilbudet, må nedleggelsen av gårder fortsette med samme fart som nå, understreker hun.

Mindre skatt

Bondelagsleder Bjarne A. Undheim er litt mer forsiktig i sine kommentarer. Han innrømmer at statens tilbud i forhold til mange andre jordbruksoppgjør er høyt, men han påpeker at brorparten av inntektsøkningen i statens tilbud kommer fra økte skattefradrag. Den utvidede skattefradragsordningen utgjør samlet en inntektsøkning på 425 millioner kroner eller rundt 7.000 kroner per årsverk.

– Mindre skatt er et godt virkemiddel. Men bare 100 millioner kroner av tilbudet er i form av økte overføringer, og det blir noe puslete for bønder som står foran store og krevende investeringer, sier Undheim. Økte overføringer utgjør også en hovedbolk i det kravet på 1.720 millioner kroner som bondeorganisasjonene har lagt fram tidligere.

Det spesielle med statens tilbud er altså at det legges så stor vekt på skattereduksjoner for å øke bøndenes inntekter. Det skjer på en bakgrunn av økt matvarekonkurranse fra utlandet og jordbruksforhandlingene i WTO som ikke lenger gjør det mulig å øke målprisene til bøndene og dermed prisene på norske landbruksprodukter. Staten foreslår derfor at de politisk bestemte målprisene til bøndene samlet skjæres ned med 80 millioner kroner.

I strid med Soria Moria

Bondelagsleder Undheim sier at statens tilbud er i strid med regjeringens Soria Moria-erklæring, og at det er langt unna de forventningene til jordbruksoppgjøret som regjeringen har skapt.

– Det er lite tegn til den snuoperasjonen som regjeringen sjøl signaliserte i denne erklæringen der det ble sagt at bøndene skal ha en inntektsutvikling på linje med andre inntektsgrupper. Realiteten er at staten gjennom dette tilbudet øker avstanden mellom bøndenes inntektsmuligheter og gjennomsnittsinntekten for andre grupper i samfunnet, sier Undheim.

Men i statens tilbud heter det at tilbudet baserer seg på at jordbruket fra 2006 til 2007 skal ha en inntektsutvikling på linje med andre yrkesgrupper.

Selv om partene erklærer at avstanden mellom krav og tilbud er stort, er det ikke noe foreløpig som tyder på at det ikke blir forhandlinger. Og etter planen skal forhandlingene være avsluttet innen 15. mai.