OLAV GARVIK olav.garvik@bt.noNår helseminister Tore Tønne overtar som eier etter fylkeskommunene, påtar han seg en total utgiftsbyrde på 37 milliarder kroner i året. I denne reformen ligger også de psykiatriske institusjonene.Målet med reformen er å utnytte kapasiteten og ressursene i sykehusvesenet bedre. Det mener Tønne vil skje når 19 eiere (fylkeskommuner) overlater styringen til in eier (staten). Helseministeren regner med å oppnå kortere køer og ventetid. Samtidig åpnes det for fritt sykehusvalg i Norge. Helseforetak Sykehusene skal skilles ut av forvaltningen, og organiseres i nye, regionale helseforetak som eies hundre prosent av staten. Helseforetakene kan ikke delprivatiseres.Men private interesser kan komme inn i de enkelte sykehus, slik det fremgår av høringsnotatet fra Sosial— og helsedepartementet. Her står det at "...aksjeselskap vil være den naturlige selskapsformen hvor de øvrige selskapsdeltakerne er private selskaper m.v.". ...og døtre Ifølge opplegget fra helseministeren kan det bli aktuelt å organisere de enkelte sykehus som datterforetak med egne styrer oppnevnt av staten. Styret skal ha regional forankring.Regjeringen skal 6. april legge frem lovforslag om helsereformen som Stortinget etter planen skal vedta i løpet av våren. Dermed trer eierskiftet i kraft fra 1. januar 2002.