Fetteren til Birgitte Tengs ble 30. april tilkjent 400.000 kroner i erstatning og 75.000 kroner i oppreisning.

Konstituert statsadvokat Arild Dommersnes skriver i kjæremålet til Høyesteretts kjæremålsutvalg blant annet at fetterens erstatningskrav ikke er godt nok begrunnet, melder Stavanger Aftenblad.

NTB