Ti år etter trafikkulykken som førte til at Veronika Finanger ble 60 prosent handikappet og 100 prosent ufør, har Høyesterett avgjort at Staten må betale erstatningen på 712.070 kroner som Oslo tingrett bestemte for to år siden.

Høyesterett har også bestemt at Staten må betale 1,1 million kroner i saksomkostninger til Finanger.

Bilen den daværende 17-åringen var passasjer i, kolliderte i november 1995. Selv om Finanger visste at føreren av var beruset da hun satte seg inn i bilen, mente hun å ha krav på erstatning etter ulykken med et fratrekk av 30 prosent av erstatningssummen.

Hun gikk først til rettssak mot forsikringsselskapet, men tapte saken på grunn av feil i lovverket. Som en følge av at saken ble fremmet, ble Veitrafikkloven endret slik at den ble i overensstemmelse med EØS-reglene. Hadde det norske lovverket vært riktig i utgangspunktet, måtte forsikringsselskapet betale erstatning til Finanger. Etter dette gikk hun med støtte fra Landsforeningen for Trafikkskadde til sak mot staten.