Det er konsekvensen av den ferske avgjørelsen fra EFTA-domstolen, som norske myndigheter nå må rette seg etter.

— Jeg ser ikke bort fra at de samlede kravene fort kan summere seg til flere titalls millioner kroner, sier Astri Aas-Hansen, statssekretær i Justisdepartementet.

I Norge er ikke oppreisningskrav dekket gjennom den obligatoriske bilforsikringen. Nå har EFTA-domstolen slått fast at det er i strid med EUs direktiver.

Det betyr to ting for Norge:

n Loven endres. Trafikkofre som tilkjennes oppreisningserstatning i fremtiden, vil få dekket kravet sitt gjennom skadevolderens bilforsikring. Justisdepartementet anslår at lovendringen kan gi rundt 80 millioner i økte forsikringsutbetalinger per år, bransjen selv anslår 150 millioner. Det blir opp til forsikringsselskapet å kreve inn beløpet fra skadevolderen.

n For alle trafikkofre som allerede er i samme situasjon som Marthe, med uoppgjorte oppreisningskrav, vil staten vurdere å betale på vegne av gjerningsmannen.

— Vi oppfordrer alle som har slike uoppgjorte krav til å ta kontakt med Justisdepartementet, sier statssekretær Aas-Hansen.