I fjor ble det forsket på kreft for nesten en kvart milliard kroner i Norge. Av i alt 215 millioner kroner bidro staten med 58 millioner, legemiddelindustrien med minst 30 millioner og Den Norske Kreftforening med 127 millioner. Det viser tall Den Norske Kreftforening har hentet fra de største aktørene innen norsk kreftforskningen.

Sosial— og helsedepartementet bidro i fjor med 44 millioner kroner til Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet, samt 14 millioner gjennom Norsk Kreftplan - derav 10 millioner til Norges forskningsråd og 4 millioner til Senter for medisinsk metodevurdering.

Industriens tall er hentet fra Legemiddelindustriforeningen (LMI), som opplyser at bidraget på i overkant av 30 millioner kroner til kreftforskning kommer fra de største legemiddelfirmaene.

— Forskning er nødvendig for å skaffe til veie grunnleggende kunnskap om kreft, kreftbehandling og omsorg for de 20.000 pasientene som årlig får kreft i Norge. Forskning er også avgjørende for at de som arbeider i helsevesenet med kreftpasienter har et kunnskapsnivå som sikrer pasientene best mulig og oppdatert behandling og omsorg, sier DNKs styreleder Odd Søreide til www.kreft.no, som er Kreftforeningens nettsted.

Den Norske Kreftforening mottar ingen offentlig støtte. Foreningen har for tiden i gang 406 forskningsprosjekter, og lønner over 300 forskere og tekniske assistenter.

NTB