Næss døde mandag, 96 år gammel.

– Arne Næss var en ruvende intellektuell. Han var en filosof som dannet skole innenfor vitenskapsteorien og kalles økofilosofiens far. Han brakte filosofi ut til massene, både ved å bygge opp examen philosophicum og gjennom bøker og foredrag, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Statsministeren sier at Næss var enestående fordi han kombinerte sin akademiske tyngde og miljøbevissthet med lekenhet og en spørrende og nysgjerrig holdning.

– Arne Næss elsket fjellet, var eventyrer og fjellklatrer og en av de fremste talsmenn for viktige miljøvernsaker, sier Stoltenberg.

DØD: Arne Næss ble 96 år gammel.
Scanpix