Begrunnelsen er at å selge statens aksjer ville stride mot gjeldende retningslinjer trukket opp av regjering og Storting.

Bankinvesteringsfondet skriver i sitt brev om saken til Finansdepartementet at det ikke er grunn til å slutte at bankinvesteringsfondet ville konkludert annerledes, om beslutningen var truffet på rent forretningsmessig grunnlag.

Tross avslaget kan regjeringen i prinsippet foreslå å endre gjeldende politikk for statlig eierskap i bankene i kredittmeldingen 29. oktober.

Alt tyder på at MeritaNordbanken vil forlenge sin budfrist, dersom det kommer et positivt signal fra Stortinget. Bankens ledelse er ikke overrasket over statens nei til budet på Kreditkassen, og ser fortrøstningsfullt fram til kredittmeldingen fredag.

— Vi vil gjøre det mulig for den norske politiske prosessen å komme i mål, sier MeritaNordbankens informasjonssjef Lars Thalén til NTB. Han sier banken innen 3. november vil si fra om budfristen blir utvidet.

NTB