Onsdag fortsatte avhørene, men da bare av ett vitne, og etter det forsvaret opplyser, vil det heretter bare bli avhørt ett vitne per dag.

Tidligere leder for den østtyske etterretningstjenesten Stasis Skandinavia-avdeling, Edgar Gladitz, var det første vitnet tirsdag, og det andre vitnet var en tidligere analytiker i Stasi, av VG og Dagbladet identifisert som sjef for Stasis analyseavdeling, dr. Heinz Busch.

Hvem som skulle forklare seg onsdag er ikke kjent.

Endret forklaring Et av de to vitnene skal tirsdag delvis ha gått fra politiforklaringen sin, et forhold som i Norge anses som alvorlig fordi det foreligger plikt til å snakke absolutt sant også i politiavhør.

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad skal ha reagert sterkt på dette, men deretter ha fått en rettsbelæring av dommeren om at praksis i Tyskland var noe annerledes enn i Norge.

— Vitner kan i prinsippet lyve for politiet, men også her er det straffbart å hindre at straffeforfølgelse skjer, sier den norsktalende tyske advokaten Rolf Ucker som bistår advokat Atle Helljesen i forsvaret av den spionsiktede Stein Viksveen, Brussel-korrespondent for Stavanger Aftenblad.

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad sier på spørsmål om alle vitnene sto ved sine politiforklaringer: -Jeg vil ikke kommentere forklaringene. Det er kommet til og trukket fra detaljer.

Han besvarer spørsmålet om han har lært noe nytt under avhørene med et kort «ja», noe forsvarer Atle Helljesen kommenterer på følgende måte:

— Har han lært noe nytt? Det kan han ikke være glad for.

Tolken må rope Ifølge Helljesen er det under de rettslige avhørene av og til blitt oversatt feil, men han tilskriver det tolkens arbeidssituasjon. Hun er eneste tolk, har hatt meget lange arbeidsdager og mangler teknisk utstyr.

— Hun sitter uten utstyr til simultantolking, har ikke mikrofon og må rope i et forsøk på å overdøve andre som snakker i munnen på hverandre, er beskrivelsen Helljesen gir av enkelte øyeblikk i det trange rettslokalet som ligger i hovedkvarteret til Berlins kriminalpoliti.

Grunnen til at man ikke har protestert, er at man har den norsk-tyske advokat Ucker med i retten som behersker begge språk og kan gripe inn om noe oversettes feil eller unøyaktig.

Både førstestatsadvokat Qvigstad og forsvarer Helljesen tilskriver de lange arbeidsdagene i retten mandag og tirsdag dommerens behov for nøyaktighet og korrekthet i protokollførsel og referater.

— Ille Helljesen mener ellers at arbeidsforholdene de første to dagene har vært dårlige, og synes lite om å kunne få begynne å stille spørsmål etter vitnene først har forklart seg i flere timer for påtalemyndigheten.

— Vi synes det er ille, for da vi slapp til var klokken 19.30, sier Helljesen. -Vi gikk ut til pause klokken 19.30 for å diskutere hvilke spørsmål vi skulle stryke. Og vi har tross alt holdt på et par dager med å diskutere hvilke spørsmål vi skulle stille.

Forsvaret karakteriserer vitnenes måte å være på som like forskjellige som «natt og dag». Der første vitne (oberst Edgar Gladitz) ga presise svar, svarte det andre med «akademiske foredrag».

Ellers beskrives situasjonen i rettssalen som «gemyttlig», og det foregår ingen utveksling av protester mot spørsmål eller spørsmålsstilling fra motparten.

NTB