Mandag ble tre tidligere analytikere i Stasi avhørt ved en lokal domstol i Berlin, men trolig blir bare en eller to tidligere Stasi-medarbeidere avhørt tirsdag.

Førstestatsadvokaten vil ikke si noe konkret, men bekrefter at vitnene tirsdag blir av en noe annen karakter enn mandagens. -Nei, ikke helt, svarer han på spørsmålet om det er samme typer vitner tirsdag.

Viktig vitne En av dem som skal forklare seg tirsdag er Edgar Gladitz. Gladitz, som overfor norske medier har bekreftet at han er innkalt som vitne tirsdag, var oberst og sjef for Skandinavia-avdelingen i Stasis etterretningsdivisjon HVA (Hauptvervaltung Aufklärung) frem til 1978.

Han har tidligere benektet ethvert kjennskap til Stein Viksveen og avviser at Viksveen var identisk med agenten Lanze, uten å benekte at Lanze har eksistert.

Gladitz vil tirsdag få sin tidligere politiforklaring opplest. Han vil så bli spurt av dommeren om han står ved den, og deretter bli stilt spørsmål fra Qvigstad og Viksveens forsvarer Atle Helljesen.

Forstår Helljesen Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad sier i en kommentar til forsvarer Helljesens klager over vanskelige arbeidsvilkår at han forstår det, men ikke selv synes riktig det samme.

— Jeg har forståelse for det aspektet. Selv synes jeg det går greit, sier han om det forhold at retten administreres på tysk, et språk Helljesen ikke synes han behersker tilfredsstillende. Alt som sies må derfor oversettes.

Qvigstad sier at det ikke er han som har bestemt rekkefølgen på vitnene, og at det ikke ligger noen bestemt taktikk fra påtalemyndighetens side bak rekkefølgen på vitneavhørene.

— Vi har bare overrakt retten en liste over navnene på dem vi ønsker avhørt, sier han.

NTB