Legen og transvestitten Espen Esther Pirelli Benestad og psykolog Elsa Almås er blant lærerne som skal forelese på det nye faget.

— Styret sa ja til studiet fordi det er behov for denne type utdanning. Ikke bare på Sørlandet, men også i resten av landet. Det vil kunne tilføre verdifull kunnskap, kanskje først og fremst til helsepersonell og andre som kan trenger dette i sitt arbeid, sier høyskolens rektor, Ernst Håkon Jahr.

Jahr viser til undersøkelser som ble gjennomført av Norsk forening for klinisk sexologi og MMI i 1997, som viser at rundt.10 prosent av den voksne delen av befolkningen, både kvinner og menn, har eller har hatt seksuelle problemer som de har eller har hatt behov for hjelp til å løse.

— Helsevesenet, slik det er i dag, er svært langt fra å være i stand til å møte dette behovet. Studiet, slik det er tenkt, vil kunne være med på å bedre dette bildet, sier han.

Opptakskravet for sexologi-studiet i Kristiansand, som er et påbyggingsstudium på 20 vekttall, er en treårig høgskoleutdanning. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over to år. Det er plass til 30 studenter.

Faget sexologi omfatter studium og behandling av menneskers seksualliv. Det oppsto som eget fag på begynnelsen av 1900-tallet. Sexologi inneholder elementer fra blant annet psykologi, sosiologi, antropologi, filosofi og teologi.

NTB