De håper dette kan føre til at ekteparet blir frifunnet når ankesaken kommer opp for lagmannsretten.Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukelands fetter, Bjarne Holen, sier til Dagbladet at han oppfatter dommen mot Per og Veronica som et justismord.ý Vi mener at det er en hel rekke spor i saken som ikke er fulgt opp. Vi føler at politiets etterforskning mildt sagt har vært ensidig rettet mot ekteparet, sier Holen (24) til Dagbladet.Også personer som ikke kjenner ekteparet har sagt seg villig til å støtte deres kamp for å bli frifunnet.Familien ønsker å kontakte tidligere Kripos-etterforsker Ola Thune. Fra før har privatetterforsker Harald Olsen jobbet med Orderud-saken på oppdrag fra Veronica Orderuds advokat Frode Sulland. Også privatetterforsker Tore Sandberg har tidligere gjort undersøkelser i saken for Se & Hør.Harald Olsen, som reagerte svært negativt på dommen, sier til Aftenposten at han vil fortsette etterforskningen av Orderud-saken.