Minst sjanse for å overleve har man når flyet styrter fra stor høyde, noe som skjer relativt sjelden. Når du først har fått øyekontakt med flyplassen, kan du slappe litt av. Ved ulykker som er knyttet til landingen pleier omfanget som regel å bli rimelig lite.

Ofte tenker du kanskje på hvor det er tryggest å sitte i flykabinen. Noen sverger til setene bak, andre til de fremre. Atter andre sørger alltid for å få sete ved en av nødutgangene.

På www.aviation-safetyr.net er 32 ulykker med både døde og overlevende på større jetfly siden 1960-tallet analysert. Student Lasse Roald ved NHH konkluderer med at materialet er i tynneste laget for generelle vurderinger. Unntaket er ulykker i den siste fasen av en flytur, innflyging og landing. Da kan vi med stor sannsynlighet si at det ikke kan være tilfeldig at det i 13 av i alt 22 ulykker var tryggest å sitte i den bakerste delen av passasjerkabinen.