– Hvelvet er av global betydning. Det vil bli det eneste i sitt slag. Alle andre frøhvelv er kommersielle, sa Stoltenberg under markeringen i fjellsiden over Gruve 3, noen kilometer utenfor Longyearbyen.

Frø fra hele verden skal oppbevares i permafrosten på Svalbard og sikres for fremtiden. «Dommedagshvelvet» vekker stor internasjonal oppmerksomhet.

Sikkerhetsnett

Hensikten med lageret er å sikre frø som er viktige for matsikkerheten mot krigsødeleggelser, dramatiske klimaendringer, plantesykdommer eller naturkatastrofer.

Tanken er også å bevare frø som ellers går tapt i den naturlige biologiske utviklingen for ettertiden.

– Dette er vårt siste sikkerhetsnett. Hvis frø som er lagret i private genbanker ødelegges, og det har skjedd rundt 40 ganger til nå, vil innholdet i dette lageret gjøre det mulig å erstatte frø som er ødelagt, sier Stoltenberg.

Kjøleskap

Opptil tre millioner ulike frø fra korn, mais, bønner og andre matvekster fra hele verden skal fryses ned til minus 18 grader i et gigantisk kjøleskap 200-300 meter inn i fjellet.

Permafrosten på Svalbard holder minus 3 grader og sikrer frøene selv om strømforsyningen skulle svikte. I tillegg er Svalbard vurdert som et trygt sted av sikkerhetsmessige hensyn.

– Frøhvelvet er spesielt viktig for u-land. Mange av disse landene har et stort biologisk mangfold, men har samtidig de dårligste lagringsmuligheter og opplever størst tap av genmateriale, sier Jens Stoltenberg.

Kald krig

Norge lanserte ideen om et frøhvelv på 1980-tallet. Men på grunn av den kalde krigen og at russerne hadde adgang til Svalbard, ble det aldri noe av.

Bygget er kostnadsberegnet til 30 millioner kroner. Statsbygg tar sikte på at lageret skal åpne i september 2007.