RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.no

Det bekrefter næringsminister Grete Knudsen til BTs nettutgave.

VG skriver lørdag at fire statsråder, blant dem Knudsen går inn for å kutte sykelønnsordningen med 20 prosent.

— Regjeringen har overhodet ikke begynt å behandle forslag til endringer i Folketrygden. Jeg står fast ved partiets vedtak på landsmøtet, sier Knudsen.

Hun hevder at VGs oppslag bygger på høringsuttalelser om Sandmannsutvalgets innstilling.

— Det er praksis for at det er den faglige staben i departementene som gir høringsuttalelser om NOUer før den politiske behandlingen begynner. Slik er det i mitt departement. Men jeg ser av avisen at i Utenriksdepartementet har man gitt det en annen behandling.

— Er du på kollisjonskurs med din egen fagavdeling?

— Det vil jeg ikke uttale meg om. Men generelt kan si at fagavdelingene gir oss verdifulle faglige innspill når vi skal starte behandlingen, sier statsråden.

Knudsen viser til at det er bestemt at det skal nedsettes et bredt sammensatt utvalg som skal vurdere utgifter og inntekter i Folketrygden.