Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) og søsterorganisasjonen i Frankrike har planlagt å stanse gasseksporten fra Norge til Frankrike i 12 timer fra klokka 12 førstkommende onsdag. Den varslede streiken er en protest mot privatiseringen av Statoil og flere statseide bedrifter i Frankrike.

Leder i OFS, Terje Nustad, sier til NRK at dommen er en negativ utvikling av demokratiet for faglige rettigheter.

Nustad har tidligere sagt til NTB at OFS vil vurdere aksjonens omfang og lengde på nytt, dersom foreningen skulle få Arbeidsretten mot seg.

NTB