Gruppa Samvirkelaget, som står bak den omdiskuterte låtteksten, består av medlemmer fra Gatas Parlament og bandet Hopalong Knut.

Sangen oppgir navnet på en politimann som deltok ved pågripelsen av Eugene Eijke Obiora i Trondheim i september i fjor. Obiora døde, og fire polititjenestemenn er blitt etterforsket – mistenkt, men ikke siktet for å ha forårsaket dødsfallet.

— Ærekrenkende

Teksten inneholder ærekrenkende og feilaktige påstander som vil påføre politimannen uopprettelig skade, mener Politiforbundet. Forbundets advokat Jens-Ove Hagen leverte forrige uke en begjæring om midlertidig forføyning til Trondheim tingrett.

Politiforbundet og politimannen krevde at Samvirkelaget må nektes å framføre sangen og å utgi den på en CD som etter planen skal lanseres 14. mai. Alternativt krevde de at politimannens navn skulle utelates fra teksten.

Ytringsfrihet

Retten er enig i at framføring av sangen trolig vil innebære en straffbar ærekrenkelse av politimannen.

Men retten mente samtidig at det ikke er grunnlag for forføyning, som innebærer forhåndssensur av låten, og viser til Grunnlovens paragraf om ytringsfrihet og Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Tingretten ville altså verken stoppe CD-utgivelsen eller forby bandet å synge politimannens fulle navn når låten framføres på konsert.

Skuffet

— Vi er glade for at retten slår fast at dette er ærekrenkende uttalelser. I denne saken har ytringsfriheten veid tyngre, og det tar vi til etterretning, sier forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund til NTB.

Han er skuffet over avgjørelsen i tingretten og mener den setter til side rettsprinsippet om at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist.

— Vi registrerer med tilfredshet at retten er enig med oss i at det er naturlig å forstå sangteksten dit at den faktisk innebærer beskyldninger om drap og ulovlig maktbruk begått i tjenesten av en navngitt politimann, og at beskyldningene således fremstår som ærekrenkelser, sier han.

Politiforbundet vurderer nå hva de vil gjøre videre.

— Vi har to muligheter. Det ene er å anke saken videre, det andre er å gå til søksmål for ærekrenkelse. Vi vil ta stilling til hva vi vil gjøre i løpet av uka, sier Johannessen.

Utelot navnet

Samvirkelaget framførte sangen på en konsert i Studentersamfunnet i Trondheim fredag kveld, men utelot da navnet på politimannen. Årsaken var at tingretten da ennå ikke var ferdig med behandling av saken.

Natt til 1. mai opptrer bandet på Sentrum Scene i Oslo, og det gjenstår å se om de velger å framføre sangen i sin originalversjon da.

Bandet har forklart at formålet med låten var å fremme generell kritikk mot det de opplever som overdreven maktmisbruk og rasisme i politiet.

Du kan høre "Stopp Volden" på Samvirkelagets Myspace-side (ekstern lenke).

SAMVIRKELAGET: Gruppen består av rapperne Aslak og Elling i Gatas Parlament...
SAMVIRKELAGET II: ...og den trønderske ska-gruppen Hopalong Knut.