Barnets biologiske mor ønsket allerede mens hun var gravid å adoptere bort barnet, og var ikke klar over at barnet hun bar fram var funksjonshemmet. Barnet ble født i mars på et sykehus på Østlandet, men Barne-, ungdoms— og familiedirektoratet (Bufdir) skal ikke ha ønsket å finne nye adoptivforeldre til barnet fordi «det ikke var en slik familiesituasjon potensielle adoptivforeldre ønsket,» skriver VG.

Avdelingsdirektør Morten Stephansen i Bufdir forklarer dette med at folk som ønsker å adoptere barn er i en sårbar fase i livet.

— Hvis de får spørsmål om å adoptere et sterkt funksjonshemmet barn kan det være vanskelig å si «nei.» Å sette en adopsjonssøker i en situasjon hvor de må avvise et barn vil være det samme som å gi dem skyldfølelse resten av livet, sier Stephansen til avisen.

Både barneombudet og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) er kritiske til saken. Barneombudet mener det må være opp til adoptivforeldrene selv å avgjøre om de ønsker å gjennomføre adopsjonen, mens FFO mener Bufdir driver diskriminering.

— Jeg synes det er horribelt at adopsjonsmyndighetene fratar et funksjonshemmet barn retten til en adoptivfamilie. Vi kan ikke godta en slik forskjellsbehandling, sier assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i FFO.

Bufdir har nå sendt saken videre til Barne- og likestillingsdepartementet som skal avklare rutinene ved adopsjon av funksjonshemmede barn.