Tidsskriftet for Den norske lægeforening kom torsdag med en blank side. Årsaken er at en reklame for legemidlet Viagra, som viser en bjørnefell med avrevet hodet sammen med slagordet «Harder erections. Make it happen», er stanset av redaksjonen. Redaktør Haug er opptatt av det prinsipielle i hva annonsen uttrykker.

– Vi reagerte på den voldelige formen i annonsen. Retter denne annonsen seg virkelig mot pasientgrupper som har nytte av denne medisinen, eller mot menn som får inntrykk av at med mindre man har veldig hard ereksjon og gjør voldsomt ut av seg, så trenger man Viagra? Og at tar man Viagra, kan man tillate seg å være hardhendt? sier Haug i en pressemelding.

– Livsstilsmedikament

Haug får støtte både av president Torunn Janbu i Legeforeningen og leder Jan Emil Kristoffersen i Allmennlegeforeningen. Kristoffersen mener flere menn nå bruker Viagra som et livsstilsmedikament, uten at de egentlig har ereksjonssvikt. Han tror at denne reklamen vil underbygge en slik bruk.

Viagra-produsenten Pfizer har forståelse for at Haug som redaktør står fritt til å velge hvilke annonser som skal være med i publikasjonen, men stiller seg uforstående til at avgjørelsen ble tatt uten forvarsel.

– Vi har hatt denne annonsen i Tidsskriftet to ganger tidligere, og har hatt den i Dagens Medisin og i Sykepleien. Vi fikk vite om denne avgjørelsen via Dagsrevyen, som ringte oss tirsdag, sier Pfizers medisinske direktør Gudmund Nordby til NTB.

– Rettet mot leger

Han opplyser at annonsen er rettet mot leger, ikke pasienter.

– Vi har via denne annonsen prøvd å få fram et budskap og brukt en reklamesjargong. Haug har reagert på bildet og det hun kaller den voldelige formen i annonsen. Dette er jeg uenig i. Annonsen er laget med humor. Når hun sier annonsen retter seg mot pasientgrupper, forundrer det meg, fordi vi har ikke lov til å annonsere mot allmennheten.

Dette er en reklame i Tidsskriftet, som sendes til leger. Når Kristoffersen mener at det er flere menn som bruker Viagra som livsstilsmedikament og linker dette opp mot denne annonsen, må jeg minne om at Viagra er et reseptbelagt medikament og at forskrivningen er et forhold mellom pasient og lege, sier Nordby til NTB.