Ti saker der Fylkesmannen i Hordaland har klaget på kommunenes avgjørelse er behandlet av settefylkesmannen, det vil si en annen fylkesmann som er oppnevnt som ankeinstans. I åtte av sakene er kommunenes dispensasjoner omgjort.

— Loven sier at det skal særlige grunner til å gi dispensasjon i 100-metersbeltet. Når vi påklager dispensasjonene, er det fordi vi ikke mener det foreligger gode grunner, sier fylkesmann Svein Alsaker.

Han er tilfreds med å få medhold i åtte av ti klager. Hvert år klager Fylkesmannen inn i overkant av 100 av de rundt 500 dispensasjonene som gis.

Rakner stanset

Et av prosjektene som er stanset, er sivilingeniør Ole Rakners plan om å bygge fire boliger og et naust på Markaneset ved Søvik i Ytrebygda. I februar 2005 godkjente Bergen kommune søknaden om å bygge på tomten ut mot Nordåsvannet, der det i dag ligger en hytte. Fylkesmannen klaget på avgjørelsen, og fikk denne uken endelig medhold.

«Kystsona i Bergen er under press og blir stadig fortetta, og i ein slik situasjon er det særleg lite tilrådeleg at styringa av arealbruken skjer gjennom dispensasjonssaker» skriver Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som er settefylkesmann i saken.

I vedtaket kritiseres også Bergen kommune for å ha ignorert kravet om en reguleringsplan ved større utbygginger. Det er en saksbehandlingsfeil, mener settefylkesmannen.

Rakner vil ikke kommentere vedtaket overfor Bergens Tidende, men konstaterer at hans klient, som er grunneier, ikke får byggetillatelse.

Truer med anmeldelse

En planlagt utbygging av kai og badehus i Skjoldveien på andre siden av Nordåsvannet, er også stanset. De andre prosjektene dreier seg stort sett om naust og fritidsboliger i kommunene Askøy, Austevoll (2), Etne (2) og Os. Et bolighus i Sveio og en fritidsbolig i Kvinnherad slapp derimot gjennom nåløyet.

Fylkesmann Svein Alsaker varsler nå kamp mot dem som aldri søker dispensasjon, men som bygger likevel.

— Det viser seg at mange bygger ulovlig strandsonen. Vi vil intensivere jakten på disse, og har blant annet innledet et samarbeid med Økokrim. Synderne kan vente seg en anmeldelse, sier Alsaker.