Norske Konferansesentre klaget bonusordningene inn for Konkurransetilsynet fordi de mente at disse ordningene begrenset konkurransen. Men Konkurransetilsynet mener at det finnes mange aktører på hotellmarkedet, og at ingen av dem er så store at de har markedsmakt.

Beregninger viser også at hoteller med bonusordninger har mistet markedsandeler de siste årene, samtidig som nye aktører har etablert seg. Dette er indikasjoner på at bonusordningene ikke begrenser konkurransen, skriver Konkurransetilsynet i et brev til Norske Konferansesentre.

Konkurransetilsynet vil heller se på bonusordninger hvor det er koblinger mellom flere markeder, slik som for eksempel flymarkedet.

(NTB)