– Saken er henlagt fordi bevisene ikke var tilstrekkelige til å reise tiltale, sier statsadvokat Katharina Rise til TV 2.

Hun bekrefter at det ikke vil bli noen ny etterforskning hvis det ikke kommer fram nye opplysninger som skulle gi grunnlag for å ta saken opp igjen.

Den antatte hovedmannen i terrorsaken i Oslo, Arfan Q. Bhatti, har vært siktet i saken, men siktelsen ble for kort tid siden frafalt. Siktelsen ble frafalt som «intet straffbart forhold».

Johnsrud skuffet

Nina Johnsrud er skuffet over henleggelsen og mener at politiet ikke har tatt saken så alvorlig som de burde ha gjort.

– Den er etterforsket som om det skulle vært skutt mot hvem som helst. Når det ble skutt mot en journalist, burde etterforskningen blitt hevet opp på et annet nivå enn til et lokalt lensmannskontor som ikke er vant til å jobbe med slike saker, sier Johnsrud til NTB.

Johnsrud mener at etterforskningen burde vært lagt opp mye bredere.

– I politiets grunnlagsmateriale er ingen andre personer enn Bhatti nevnt, selv om jeg fortalte politiet om flere andre saker jeg jobbet med og ga tips om personer. Da PST overtok saken, var de bare interessert i å samle alle sakene som gjaldt Bhatti. Da siktelsen mot Bhatti ble frafalt, hadde statsadvokaten ikke noe annet å jobbe med fordi bare Bhatti var nevnt, sier hun.

– Meningsløst

Bhattis advokat John Christian Elden slutter seg til kritikken.

– Jeg synes det er meningsløst at en så alvorlig sak henlegges bare fordi politiet har vært ensrettet i etterforskningen. Når det viste seg at politiet var på blindspor mot min klient, skulle de selvsagt startet etterforskningen på nytt for å ta rett gjerningsmann, sier han til NTB.

Kritiserer etterforskning

Nina Johnsruds bistandsadvokat, Marthe Svarstad Brodtkorp, er også skuffet over avgjørelsen.

– Dersom politiet stopper etterforskningen i denne saken, er det en skandale. Det har vært en snever etterforskning rettet mot én person. Mange spor skulle vært fulgt, og sporene skulle vært fulgt mye bedre enn det politiet gjorde, sier hun til TV 2.

Sjefredaktør Carsten Bleness i Dagsavisen sier til TV 2 sier han fryktet at dette ville bli resultatet fordi etterforskningen etter hans mening har vært altfor dårlig.

– Den har ikke blitt gitt den prioritet som jeg mener en så prinsipielt viktig sak burde fått. Det er første gang at en norsk journalist, så langt jeg vet, er blitt skutt på. Nå vil vi aldri få vite om dette var et forsøk på å tvinge Dagsavisens journalist til taushet på grunn av det hun har skrevet, sier Bleness til TV 2.